SHINBASHI Tonkatsu Akashi
■Sep 6,2017 Lunch
■Hirekatsu teishoku ¥1,400
とんかつ明石 外観

とんかつ明石 メニュー

とんかつ明石 ひれかつ定食

とんかつ明石 ひれかつ

★★★

NameTonkatsu Akashi
Address4F New Shinbashi bldg., 16-1, 2-Chome, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
Location: Go to Google map
Phone+81-3-3593-0017
Open

[Mon-Fri] 11:00~15:00、17:00~22:00
closed on Sat, Sun and National holidays

Web