closed on May 2018.
——
SHINBASHI Shinbashi burg
■Mar 23,2017 Lunch
■Shinbashi burg ¥680




NameShinbashi burg
Address1F New Shinbashi bldg., 16-1, 2-Chome, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
Phone
Open

[Mon-Sun] 11:00~21:00
Always open

Web