YURAKUCHO Miami garden@KOTSUKAIKAN
■Nov 16,2020 Lunch
■Gorgonzola pizza ¥1,400, Honey ¥150
マイアミガーデン 外観

マイアミガーデン メニュー
マイアミガーデン メニュー

マイアミガーデン ゴルゴンゾーラのピザ

マイアミガーデン ゴルゴンゾーラのピザ
マイアミガーデン ゴルゴンゾーラのピザ

マイアミガーデン ドリンククーポン

NameMiami garden
AddressB1F Tokyo Kotsu kaikan, 10-1, 2-Chome, Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
Location: Go to Google map
Phone+81-3-3215-2211
Open

[Mon-Sun] 11:00~23:00
Always open

Web